top of page

Podologia en la prevenció de caigudes de la gent gran

Updated: Oct 26, 2020

L'importància de la evaluació podològica, en la prevenció de caigudes


versión en castellano mas abajo


Les caigudes són multifactorials, el podòleg pot exercir un paper important, donant suport i ajuda a millorar moltes de les situacions que pateixen la gent gran.
La geriatria és una branca de la medicina profundament diferent de les altres

especialitats mèdiques i de gran complexitat.

Hem de tenir en compte el procés degeneratiu en persones grans, produeix canvis que influeixen negativament en la marxa. Hem de sumar a més múltiples patologies, que solen ser polimedicades. De totes aquestes alteracions, hi ha multitud d'estudis, tractaments i eines per millorar la qualitat de vida.

Però si volguéssim diferenciar, a grans trets quines són les alteracions més importants

en el camp pedològic són:

- La immobilitat

- La inestabilitat

- Alteracions cognitives

Les caigudes en persones grans suposen un importat problema de salut, aproximadament el 60% de la població anciana jove (65-74) pateix una caiguda a l'any. Aquest número augmenta al 80% en persones majors de 80 anys.

Per això és molt important fer una bona anamnesi per detectar als pacients de risc de caigudes així com per tractar aquella que ja l'hagin patit.

La marxa de per si és un acte inestable i en el que qualsevol canvi comporta un desequilibri. Com hem indicat anteriorment les causes de les caigudes són múltiples, per aquest motiu anem a detallar-los per fer-nos una idea de la complexitat:

- Alteracions de la consciència: marejos, baixades de sucre o de tensió poden ser el desencadenant d'una caiguda.

- Fàrmacs: alguns fàrmacs poden alterar la consciència.

- Malalties neurològiques: totes aquelles malalties neurològiques que alteren la marxa (Parkinson... Etc).

- Malalties múscul-esquelètiques: dolor, rigidesa, artrosis i pèrdua de massa muscular.

- Deteriorament cognitiu: els pacients amb demències, tot i que no presenten

alteracions a la marxa pateixen alteracions de l'equilibri.

- La por: por en pacients que han caigut anteriorment.

- Alteracions vestibulars o visuals: alteracions en la visió o propiocepció.


Caigudes i el podòleg


L'actuació del podòleg davant la prevenció de les caigudes és poc coneguda, només se solen donar consells sobre detalls sobre calçat, però com podòloga és habitual observar que qualsevol Punt de dolor pot alterar la marxa, ja que s'evita trepitjar en les zones de dolor i això provoca alteracions de la deambulació, amb l'aparició de noves sigues com podria ser als genolls, maluc, lumbars, etc.

Les persones grans solen presentar atròfia del teixit adipós plantar i atrofia muscular que fa disminuir la volta aplanant el peu així com diferents deformitats. El poder acomodar el peu mitjançant suport plantar disminueix el dolor, i la utilització de

silicones són mesures que s'haurien de prendre en suport de la prevenció de caigudes en geriatria.

Cada vegada que un pacient refereix antecedents de caigudes o sospita d'aquests el

test de tinetti serveix per identificar el risc de caigudes.


Per a més informació, posa't en contacte amb nosaltres.

933 955 404

667908689

info@saluttiana.cat


 

Podología en la prevención de caídas en personas mayores.


La importancia de la evaluación podólogica, en la prevención de caídas.


Las caídas son multifactoriales, el podólogo puede ejercer un papel importante, dando soporte y ajuda a mejorar muchas de las situaciones que sufren las personas mayores.
La geriatría es una rama de la medicina profundamente diferente de las otras especialidades médicas y de gran complejidad.

Hemos de tener en cuenta el proceso degenerativo en las personas mayores, produce cambios que influyen negativamente en la marcha. Hemos de sumar además multiples patologies, que suelen ser polimedicades. de todas estas alteraciones, hay muchos estudios, tratamientos y herramientas para mejorar la calidad de vida.

Pero si quisieramos diferenciar, a grandes rasgos cuales son las alteraciones mas importantes en el campo podologico son:

- La immobilidad.

- La inestabilidad

- Alteraciones cognitivas

Las caídas en personas mayores supone un importante problema de salud, aproximadamente el 60% de la población anciana joven (65-74) sufriendo una caída al año. Este numero aumenta al 80% en personas mayores de 80 años.

Por eso es muy importante hacer una buena anamesis para detectar a los pacientes con riesgo de caídas, asi como para tratar aquellos que ya lo han sufrido.

La marcha de pos si es un acto inestable y en el que cualquier cambio comporta un desequilibrio. Como hemos indicado anteriormente las causas de las caídas son multiples, por este motivo vamos a detallarlos para hacernos una idea de la complejidad:

- Alteraciones de la consciencia: mareos, bajadas de azucar o de tensión pueden ser el desencadenante de una caída.

- Farmacos: algunos farmacos pueden alterar la consciencia.

- Enfermedades neurologicas: todas estas enfermedades neurologuicas que alteran la marcha (Parkinson... Etc).

- Enfermedades músculo-esqueleticas: dolor, rigidez, artrosis i perdida de masa muscular.

- Deterioro cognitivo: los pacientes con demencia, todo y que no presente alteraciones a la marxa sufren alteraciones del equilibrio.

- El miedo: miedo en pacientes que han caído anteriormente.

- Alteraciones vestibulares o visuales: alteraciones en la visión o propiocepción.


Caídas y el podólogo


La actuación del podólogo en relación a las caídas es poco conocida, solo se suelen dar consejos sobre el calzado, pero como podologa es habitual observar que cualquier punto de dolor puede alterar la marcha, ya que se evita pizar en las zonas de dolor y eso provoca alteraciones al caminar, con aparición de nuevas zonas de dolor, como podrien ser rodillas, cadera, lumbares, entre otros.

Las personas mayores suelen presentar atròfia del tejido adiposo plantar y atrofia muscular que hace disminuir la bobeda plantar del pie, asi como diferentes deformidades. El empleo de los soportes plantares disminuye el dolor, y el uso de siliconas son medidas que se deberian tomar en soporte de la prevención de caídas en geriatría.

Cada vez que un paciente refiere antecedentes de caídas o sospecha de ellas, se debe realizar el test de tinetti, para poder identificar el riesgo de caída.


Per a mas información, ponte en contacto con nosotros.

933 955 404

667908689

info@saluttiana.cat


31 views0 comments

Comments


bottom of page