top of page

Els rentats nasals pediàtrics.

Updated: Nov 9, 2022

La seva importància en la prevenció i tractament de malalties respiratòries.


ver versión en castellano más abajo.Els rentats nasals són tècniques senzilles i eficaces, per mantenir les fosses nasals lliure de mucositat, brutícia i al·lèrgens. La primera barrera de protecció en les malalties respiratòries, es produeixen en les vies aèries superiors, ja que el sol fet de la presència de mucositat, pot comprometre molt la qualitat de vida de l'infant, sobretot en l'etapa lactant.Preguntes freqüents


Des de quan puc fer rentats nasals?

Els rentats nasals, es poden realitzar des del naixement, per la seva anatomia, és comú que els nens generin més mucositat que obstrueix les vies aèries superiors, produint vòmits, inapetència, dificultat per respirar, patologies respiratòries de vies aèries inferiors.


Característiques anatòmiques de les vies aèries superiors de l'infant:


- Llengua mes gran. - Fosses nasals mes petites - Laringe mes alta. - Glotis mes alta. - cricoide mes estreta.
Els sins paranasals no estan completament desenvolupats fins als 6-10 anys, la qual cosa dificulta el drenatge de la mucositat."Aquestes característiques anatòmiques afavoreixen la producció de mucositat i les obstruccions de les mateixes en els nens"


¿Amb quina freqüència s'han de realitzar els rentats?

Al contrari del que moltes persones pensen, els rentats no s'han de fer com un costum diària, només es realitzen quan hi ha mucositat i genera incomoditat en l'infant, no cal realitzar-los de manera preventiva. La freqüència és tant com ho necessiti, prioritzant els rentats abans de dormir i dels àpats.


¿Els rentats nasals pot produir otitis?

Hi ha diverses tècniques de rentat nasal, totes són efectives i segures si es realitzen adequadament, una mala tècnica i / o ús d'accessoris poden inflamar l'orella mitjana. es recomana realitzar el rentat amb una petita elevació del cap, i evitar l'ús d'aspiradors o peres (aquestes poden produir sequedat, laceracions a la mucosa i generar un augment de les secrecions, efecte contrari qual desitja)


Tècniques de neteja nasal


1. Neteja de la regió anterior del nas


Posició estirat Aquesta tècnica l'aplicarem en nens petits que encara no tinguin control sobre el seu cap i tronc (no se sentin per si sols).


Posició assegut Aquesta tècnica es realitza, en nens a partir dels 6 mesos, quan el nen té control del cap i de la posició asseguda.2. Drenatge Rinofaríngeo retrògrad (DRR). Neteja de la regió posterior. Aquest tècnica, sens dubte, és la més recomanable, la podrem aplicar en nens de qualsevol edat, garantint l'excreció de la mucositat no només de les narius (part mes externa de les vies aèries altes), sinó que també eliminarem el moc de la zona retrofaríngea (de la gola). Aplicant aquesta tècnica disminuirem la tos, els vòmits, la inapetència i la prolongació de les infeccions de les vies aèries superior.Consells: Si hi ha presència de taps mucosos a nivell dels orificis nasals, abans de dur a terme la tècnica "DRR", recomanem realitzar les tècniques descrites de neteja de la regió anterior del nas, o posar una petita quantitat de sèrum fisiològic a les narius i fer un petit massatge per estovar el moc, després realitzar una aspiració fent ús d'un aspirador nasal o pera (recordar que l'ús freqüent d'aquests dispositius pot ser perjudicial)


Per a més informació, posa't en contacte amb nosaltres.

933 955 404

667908689

info@saluttiana.cat


 

Lavados Nasales pediátricos.

Su importancia en la prevención y tratamiento de enfermedades respiratorias.


Los lavados nasales son técnicas sencillas y eficaces, para mantener las fosas nasales libre de mucosidad, suciedad y alérgenos. La primera barrera de protección en las enfermedades respiratorias, se producen en las vías aéreas superiores, ya que el solo hecho de la presencia de mucosidad, puede comprometer mucho la calidad de vida del infante, sobre todo en la etapa lactante.


Preguntas frecuentes


¿Desde cuando puedo hacer lavados nasales?

Los lavados nasales, se pueden realizar desde el nacimiento, por su anatomía, es común que los niños generen mas mucosidad que obstruye las vías aéreas superiores, produciendo vómitos, inapetencia, dificultad para respirar, patologías respiratorias de vías aéreas inferiores.


Características anatómicas de las vías aéreas superiores del infante:


. Lengua mas grande.

- Fosas nasales mas pequeñas

- Laringe mas alta.

- Glotis mas alta.

- Cricoides mas estrecha.
Los senos paranasales no están completamente desarrollados hasta los 6-10 años, lo que dificulta el drenaje de la mucosidad.


"Estas características anotómicas favorecen la producción de mucosidad y las obstrucciones de las mismas en los niños"


¿Con que frecuencia se deben realizar los lavados?

Al contrario de lo que muchas personas piensan, los lavados no se deben hacer como una costumbre diaria, solo se realizan cuando hay mucosidad y genera incomodidad en el infante, no hace falta realizarlos de manera preventiva. La frecuencia es tanto como lo necesite, priorizando los lavados antes de dormir y de las comidas.


¿Los lavados nasales puede producir otitis?

Existen varias técnicas de lavado nasal, todas son efectivas y seguras si se realizan adecuadamente, una mala técnica y/o uso de accesorios pueden inflamar el oído medio. se recomienda realizar el lavado con una pequeña elevación de la cabeza, y evitar el uso de aspiradores o peras (estas pueden producir resequedad, laceraciones en la mucosa y generar un aumento de las secreciones, efecto contrario del que se desea)Técnicas de limpieza nasal


1. Limpieza de la región anterior de la nariz


Posición tumbado


Esta técnica la aplicaremos en niños pequeños que aun no tengan control sobre su cabeza y tronco (no se sientan por si solos).


Posición sentado


Esta técnica se realiza, en niños a partir de los 6 meses, cuando el niño tiene control de la cabeza y de la posición sentada.2. Drenaje Rinofaríngeo Retrogrado (DRR). Limpieza de la región posterior.


Este técnica, sin duda, es la mas recomendable, la podremos aplicar en niños de cualquier edad, garantizando la excreción de la mucosidad no solo de las narinas (parte mas externa de las vías aéreas altas), si no que también eliminaremos el moco de la zona retrofaríngea (de la garganta).

Aplicando esta técnica disminuiremos la tos, los vómitos, la inapetencia y la prolongación de las infecciones de las vías aéreas superior.
Consejos:

Si hay presencia de tapones mucosos a nivel de los orificios nasales, antes de llevar a cabo la técnica "DRR", recomendamos realizar las técnicas descritas de limpieza de la región anterior de la nariz, o colocar una pequeña cantidad de suero fisiológico en las narinas y hacer un pequeño masaje para reblandecer el moco, luego realizar una aspiración haciendo uso de un aspirador nasal o pera (recordar que el uso frecuente de estos dispositivos puede ser perjudicial)Para mayor información, ponte en contacto con nosotros.

933 955 404

667908689

info@saluttiana.cat505 views0 comments

Commenti


bottom of page